Disclaimer www.rootsconnected.nl

 

 1. Definities zoals gebruikt in deze disclaimer: 

  • "Roots Connected" : Het bedrijf "roots Connected VOF", welke eigenaar is van deze website en ingeschreven staat bij de kamer van koophandel onder nummer 70556865;
  • gebruik(en); alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de websit aanwezige inhoud; 

2. Het onderstaande is van toepassing op iedere webpagina onder www.rootsconnected.nl. Door een van de webpagina's van www.rootsconnected.nl te gebruiken / lezen stemt u in met deze disclaimer. 

 

3. De content is door "Roots Connected"met de grootst mogelijke zorg samengesteld. "Roots Connected" streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

4. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en/of herkenbaar zijn als programeer- dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met "Roots Connected" te mogen claimen of te veronderstellen. 

 

5. "Roots Connected"is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites en/of producten en diensten van vermelde organisaties waarnaar wordt verwezen. 

 

6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van "Roots Connected"is het niet toegestaan, getoonde content of delen daarvan, tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het Dintellectueel eigendom berust bij "Roots Connected".

  

 

Voor nadere informatie over "Roots Connected"kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of via ons mailadres contact@rootsconnected.nl  

 

"Roots Connected" behoudt zich alle rechten voor.