Bedrijfscoaching is erop gericht om groepen te coachen voor  jouw eigen persoonlijke ontwikkeling of om bestaande groepen/teams te ondersteunen als groep/team om zodoende de productiviteit / samenwerking te vergroten binnen de organisatie/bedrijf. Door in een groep te leren, leer jij ook veel van jezelf en hoe jij in deze groep/dit team staat. 

 

Onze coaching kan een vaststaand thema hebben, maar veelal wordt er op maat gecoacht. Vaak hebben bedrijven/organisaties/scholen specifieke vragen en doelen. Wij zullen naar aanleiding van een gesprek, een voorstel doen voor een dag(deel) of traject. 

 

Een aantal thema’s die wij aanbieden:

 

·         Veiligheid

·         Eigenheid

·         Samenzijn binnen een groep/organisatie

·         Verbinding

·         Communicatie

·         Vertrouw op je Kracht en Passie

·         Supervisie

·         Teambuilding

 

Naast deze thema's bieden wij teamopstellingen aan;

 

We maken allemaal deel uit van systemen. In een systeem verhoudt alles en iedereen zich op een bepaalde manier van elkaar. Die verhouding kan (ooit) verstoord zijn geraakt, niet duidelijk zijn of niet “wenselijk” zijn zonder dat we ons daar nu bewust van zijn. Onbewust dragen we dan die “last” met ons mee en dat kan zich op diverse manieren uiten. (ongenoegen, bepaalde patronen, emoties, blokkades e.d.) 

Een team is ook een systeem, of deze nu uit 3 personen bestaat of uit bv 10.

Middels het opstellen van een systeem wordt getracht om niet direct zichtbare “relaties” en eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen op een wijze zodat we ons liefdevol kunnen losmaken van verstrikkingen en de gekozen weg kunnen inslaan.

 

Wij geloven in en werken met het procesmatig en organisch ontstaan van wat nodig is. Wij werken veel met en in de natuur en met een gevarieerd kwaliteitsaanbod.

Vraag gerust naar meer inhoudelijkheid van onze voorbeelden. Wij zijn gaarne en liefdevol bereid, mee te denken/mee te wandelen met jullie gedachten, ideeën, wensen en vragen.

 

Neem bij interesse of voor meer informatie contact met ons op via contact@rootsconnected.nl of bel 06-015205571.

 

Locatie:

Onze workshops vinden plaats op locatie of aan de rand van een prachtig natuurgebied in Zuid-Limburg.